Trà Phổ Nhĩ Sống Đại Hồng Ấn 2019

1.800.000

Trà: Phổ Nhĩ Sống

Mô tả: Đóng bánh 357g

Năm sản xuất: 2019

Xuất xứ: Vân Nam – Trung Quốc