Danh mục Lưu Trữ: Thập Đại Danh Trà

Thập đại danh trà của Trung Quốc là một phần của văn hóa, Trung Quốc là quốc gia sản xuất chè nổi tiếng về kỹ năng trồng và pha trà. Phong tục uống trà của nó lan rộng sang châu Âu và nhiều vùng khác thông qua trao đổi văn hóa thông qua “Con đường tơ lụa” cổ đại và các kênh thương mại khác.

Trà Quân Sơn Ngân Châm

Quân Sơn Ngân Châm là loại trà vàng nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và...

Kỳ Môn Hồng Trà

Kỳ Môn Hồng Trà là loại trà đen tốt nhất của Trung Quốc, được vinh...

Trà Vũ Di Nham

Trà Vũ Di Nham là một loại trà ô long bán lên men, do đó...

Trà Thiết Quan Âm An Khê

Cứ khi nào An Khê được nhắc đến, nhiều người sẽ tự động nghĩ về...

Trà Đô Quân Mao Tiêm

Trà Đô Quân Mao Tiêm có một lịch sử lâu dài và nổi tiếng khá...

Trà Tín Dương Mao Tiêm

Trà Tín Dương Mao Tiêm được sản xuất tại thành phố Tín Dương tỉnh Hà...

Trà Lục An Qua Phiến

Trà Lục An Qua Phiến là một loại trà xanh rất đặc biệt và nổi...

Trà Hoàng Sơn Mao Phong

Trà Hoàng Sơn Mao Phong là một loại trà xanh cao cấp được trồng xung...

Trà Bích Loa Xuân

Trà Bích Loa Xuân là một loại trà truyền thống của Trung Quốc, một trong...

Trà Long Tỉnh

Long Tỉnh (tiếng Trung giản thể: 龙井茶; còn được đánh vần: Longjing, Lung Cheng hoặc...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp