Danh mục Lưu Trữ: Thập Đại Danh Trà

Thập đại danh trà của Trung Quốc là một phần của văn hóa, Trung Quốc là quốc gia sản xuất chè nổi tiếng về kỹ năng trồng và pha trà. Phong tục uống trà của nó lan rộng sang châu Âu và nhiều vùng khác thông qua trao đổi văn hóa thông qua “Con đường tơ lụa” cổ đại và các kênh thương mại khác.

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp