Trà Ô Long Nhân Sâm Trung Quốc

350.000

Nguồn Gốc: Phúc Kiến

Sản Xuất: 2021

Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Mô tả: Túi hút chân không 250g