Danh mục Lưu Trữ: Tea Music

Ngồi trong căn phòng lặng im nghe tiếng nước sôi nhè nhẹ như gió, người ta cảm thấy như ngồi giữa một am thảo nơi sơn dã, chỉ có mây trắng và tiếng nhạc thiên nhiên làm bạn, lòng cảm thấy thanh thoát. Con người vượt lên trên những giới hạn tương đối và một thoáng nhìn vào vĩnh cứu

The Popular Chinese Music Played On Guzheng

Tracklist – The Popular Chinese Music Played On Guzheng 01 – 飘雪 Falling Snow …3:5202...

The Most Beautiful Bamboo Flute In History

Tracklist – The Most Beautiful Bamboo Flute In History 01 – 肩上的云 Jian Shang De...

Wu Mengmeng – The Art Of The Chinese Guzheng

Tracklist – Wu Mengmeng – The Art Of The Chinese Guzheng 01 – 姜女泪 Lament...

Ma Jiuyue & Friends – Sounds Of China

Tracklist – Ma Jiuyue & Friends – Sounds Of China – The Spirit 01 –...

Liu Keyi – Ban Hu Sha

Tracklist – Liu Keyi – Ban Hu Sha 忘尘谷 Wàng Chén Gǔ 半壶纱 Bàn Hú...

Impression – Flowing Cloud

Tracklist – Impression – Flowing Cloud 01 – 追梦人 Dreamcatcher …4:4002 – 出塞曲 Leaving Home...

Feng An Jing Nan – Incense Zither

Tracklist – Feng An Jing Nan – Incense Zither 01 – 枉凝眉 Vain Longing (Wang...

Chinese Tea Ballads – Xiu-Lan Yang & Qian OuYang

Tracklist – Chinese Tea Ballads Tea Song of the Xiang River Dance Music about Tea...

1 Bình luận

Chinese Melody Fantasy (乐歌 民乐小曲集)

Tracklist – Chinese Melody Fantasy01 – 市集 Marketplace …1:3802 – 刀剑如梦 Sword Like A Dream...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp