Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn biết về Trần Ký, các loại trà hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số:

0988 544 888 / 0913 687 966

Hoặc gửi email cho chúng tôi tới dịch vụ khách hàng cskh@trankytra.vn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trần Ký – Trung Hoa Phong Vị Trà 217 Trần Đăng Ninh, P Tam Thanh, TP. Lạng Sơn