Trà Phổ Nhĩ Chín Hồng Vận Xuân Nha

1.100.000

Trà: Phổ Nhĩ Chín

Mô tả: Đóng bánh 357g

Năm sản xuất: 2016

Xuất xứ: Vân Nam – Trung Quốc