Hũ Đựng Trà Tử Sa Trúc Lâm Thất Hiền

950.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 17.6cm, Rộng 15.4cm, Nắp 7.8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc