Hũ Đựng Trà Tử Sa Tùng Trúc

Liên hệ

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 13.8cm, Rộng 12cm, Nắp 5.4cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc

Hết hàng