Hũ Đựng Trà Tử Sa Giang Sơn Như Họa

950.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 17.3cm, Rộng 16.5cm, Nắp 9.8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc

Thưởng 9 điểm ≈ 9.000
Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp