Hũ Đựng Trà Tử Sa Bát Tiên Quá Hải

950.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 17.3cm, Rộng 16.5cm, Nắp 9.8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc