Ngưu Lộc Kim Thiềm Đại Hồng Bào

1.600.000

Chất đất: Đại Hồng Bào

Kích thước: Cao 7.7cm, Dài 10.3cm, Rộng 9.4cm

Xuất xứ: Vô Tích – Trung Quốc