Ngưu Lộc Kim Thiềm Tử Nê

1.800.000

Chất đất: Tử Nê

Kích thước: Cao 10cm, Dài 14cm, Rộng 13cm

Xuất xứ: Vô Tích – Trung Quốc