Như Ý Tỳ Hưu Tử Nê

550.000

Chất đất: Tử Nê

Kích thước: Cao 4.3cm, Dài 9cm, Rộng 4.5cm

Xuất xứ: Vô Tích – Trung Quốc