The Guzhen Is Red III

Tracklist

01. 不爱胭脂爱乾坤 (05:04)
02. 荷塘月色 (04:06)
03. 爱江上更爱美人 (05:54)
04. 愿君心记取 (04:27)
05. 梅花雪 (04:26)
06. 飞雪千年 (04:36)
07. 伶人歌 (05:30)
08. 望春风 (05:40)
09. 红豆曲 (04:37)
10. 一水隔天涯 (04:08)
11. 初一到十五 (04:11)
12. 月满西楼 (05:30)
13. 梅花梦 (04:26)

不爱胭脂爱乾坤
荷塘月色
爱江上更爱美人
愿君心记取
梅花雪
飞雪千年
伶人歌
望春风
红豆曲
一水隔天涯
初一到十五
月满西楼
梅花梦
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp