Lưu trữ thẻ: Văn Hóa Trà Trung Quốc

Tinh hoa văn hóa trà Trung Hoa

Trung Quốc là quê hương của trà và là nơi khai sinh ra văn hóa...

Trà Trung Quốc

Trà được phát hiện và uống lần đầu tiên ở Trung Quốc. Là quê hương...

Nghệ thuật thưởng trà của Trung Quốc

Người Trung Quốc thường tiếp khách bằng trà, tạo thành một nghi thức uống trà...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp