Lưu trữ thẻ: Trà xanh

Trà Đô Quân Mao Tiêm

Trà Đô Quân Mao Tiêm có một lịch sử lâu dài và nổi tiếng khá...

Trà Tín Dương Mao Tiêm

Trà Tín Dương Mao Tiêm được sản xuất tại thành phố Tín Dương tỉnh Hà...

Trà Bích Loa Xuân

Trà Bích Loa Xuân là một loại trà truyền thống của Trung Quốc, một trong...

Trà Long Tỉnh

Long Tỉnh (tiếng Trung giản thể: 龙井茶; còn được đánh vần: Longjing, Lung Cheng hoặc...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp