Lưu trữ thẻ: Trà Trung Quốc

10 loại trà đắt nhất Trung Quốc

Loại trà đắt nhất ở Trung Quốc là gì? Dưới đây là 10 loại trà...

Trà Trung Quốc

Trà được phát hiện và uống lần đầu tiên ở Trung Quốc. Là quê hương...

Nghệ thuật thưởng trà của Trung Quốc

Người Trung Quốc thường tiếp khách bằng trà, tạo thành một nghi thức uống trà...

Trà Phổ Nhĩ Hóa Thạch Toái Ngân Tử Mãnh Hải

Trà Phổ Nhĩ Hóa Thạch Toái Ngân Tử Mãnh Hải Ở Trung Quốc có một loại...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp