Lưu trữ thẻ: trà phổ nhĩ

Hai Loại Trà Phổ Nhĩ Phổ Biến Nhất

Trà Phổ Nhĩ là một loại trà được làm từ trà đen, qua một quá...

Trà Phổ Nhĩ Hóa Thạch Toái Ngân Tử Mãnh Hải

Trà Phổ Nhĩ Hóa Thạch Toái Ngân Tử Mãnh Hải Ở Trung Quốc có một loại...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp