Lưu trữ thẻ: Trà Long Tỉnh

Trà Long Tỉnh

Long Tỉnh (tiếng Trung giản thể: 龙井茶; còn được đánh vần: Longjing, Lung Cheng hoặc...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp