Lưu trữ thẻ: Thủy tổ chè Việt

Nơi “thủy tổ” của chè rừng Việt

Từ những gốc chè cổ thụ ở miền quê Yên Bái cho tới những đồng...