Lưu trữ thẻ: Thập đại danh trà

10 loại trà ngon nhất Trung Quốc

10 loại trà ngon nhất Trung Quốc là một phần của văn hóa Trung Quốc,...

Trà Quân Sơn Ngân Châm

Quân Sơn Ngân Châm là loại trà vàng nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và...

Kỳ Môn Hồng Trà

Kỳ Môn Hồng Trà là loại trà đen tốt nhất của Trung Quốc, được vinh...

Trà Vũ Di Nham

Trà Vũ Di Nham là một loại trà ô long bán lên men, do đó...

Trà Đô Quân Mao Tiêm

Trà Đô Quân Mao Tiêm có một lịch sử lâu dài và nổi tiếng khá...

Trà Tín Dương Mao Tiêm

Trà Tín Dương Mao Tiêm được sản xuất tại thành phố Tín Dương tỉnh Hà...

Trà Bích Loa Xuân

Trà Bích Loa Xuân là một loại trà truyền thống của Trung Quốc, một trong...

Trà Long Tỉnh

Long Tỉnh (tiếng Trung giản thể: 龙井茶; còn được đánh vần: Longjing, Lung Cheng hoặc...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp