Lưu trữ thẻ: Nghệ Thuật Thưởng Trà

Trà Đạo Theo Phong Cách Trung Quốc

Trà đạo Trung Quốc nhấn mạnh vào trà, không phải nghi lễ – hương vị...

Nghệ thuật thưởng trà của Trung Quốc

Người Trung Quốc thường tiếp khách bằng trà, tạo thành một nghi thức uống trà...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp