Lưu trữ thẻ: Chè Việt

Nơi “thủy tổ” của chè rừng Việt

Từ những gốc chè cổ thụ ở miền quê Yên Bái cho tới những đồng...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp