Tượng Tử Sa Bồ Đề Đạt Ma

400.000

Chất đất: Tử Nê

Kích thước: Cao 12.2cm, Dài 5.7cm, Rộng 5.3cm

Xuất xứ: Vô Tích – Trung Quốc