Trà Phượng Hoàng Đơn Tùng – Thanh Hương

Liên hệ

Nguồn gốc: Triều Châu – Quảng Đông – Trung Quốc

Sản xuất:

Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Mô tả: Đóng hộp 250g