Trà Phượng Hoàng Đơn Tùng – Nùng Hương

Liên hệ

Nguồn gốc: Triều Châu – Quảng Đông – Trung Quốc

Sản xuất:

Hạn sử dụng: