Trà Long Tỉnh

Liên hệ

Nguồn Gốc: Chiết Giang – Hàng Châu – Trung Quốc

Sản Xuất: 2019

Hạn sử dụng: 18 tháng

Hết hàng