Trà Bích Loa Xuân

Liên hệ

Nguồn Gốc: Động Đình – Giang Tô – Trung Quốc

Sản Xuất: 2019

Thời hạn sử dụng: 18 tháng

Hết hàng