Trà Bích Loa Xuân Hảo Hạng

400.000

Nguồn Gốc: Động Đình – Giang Tô

Sản Xuất: 10/2022

Thời hạn sử dụng: 18 tháng

Mô tả: Đóng hộp 100g

Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp