Miêu Kim Thiềm Thừ Tử Nê

550.000

Chất đất: Tử Nê

Kích thước: Cao 4.8cm, Dài 9.2cm, Rộng 6.9cm

Xuất xứ: Vô Tích – Trung Quốc