Kim Thiềm Vương Như Ý Đại Hồng Bào

1.500.000

Chất đất: Đại Hồng Bào

Kích thước: Cao 8cm, Dài 14cm, Rộng 10cm

Xuất xứ: Vô Tích – Trung Quốc