Hũ Đựng Trà Tử Sa Tứ Quý Mai Lan Cúc Trúc

450.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 13.5cm, Rộng 11cm, Nắp 5.5cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc

  • Tùy chọn sản phẩm: