Hũ Đựng Trà Tử Sa Tử Nê

Liên hệ

Chất đất: Tử Nê

Kích thước: Cao 17.5cm, Rộng 16.7cm, Nắp 7.8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc