Hũ Đựng Trà Tử Sa Tứ Đại Mỹ Nhân

3.600.000/ bộ 04 hũ

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 18cm, Rộng 15cm, Nắp 8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc