Hũ Đựng Trà Tử Sa Mai Lan Cúc Trúc

450.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 13.5cm, Rộng 11.5cm, Nắp 5.3cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc

  • Tùy chọn sản phẩm: