Hũ Đựng Trà Tử Sa Lục Phương Hỉ Thượng Mi Sao

950.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 17cm, Rộng 14cm, Nắp 8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc