Hũ Đựng Trà Tử Sa Hỉ Thượng Mi Sao

950.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 19cm, Rộng 16cm, Nắp 8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc