Hũ Đựng Trà Tử Sa Hoa Mẫu Đơn

950.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 16cm, Rộng 15cm, Nắp 9.8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc