Chó May Mắn

250.000

Chất đất: Tử Nê

Kích thước: Cao 7.9cm, Dài 4.5cm, Rộng 3.5cm

Xuất xứ: Vô Tích – Trung Quốc