Chén Tử Sa

100.000

Chén Tử Sa được những bàn tay nghệ nhân tại Nghi Hưng tạo ra trên hai chất đất quý: Đại Hồng Bào, Chu Nê.

Dung tích: 50 – 80ml

  • Tùy chọn sản phẩm: