Chén Sứ Cảnh Đức Tiên Hạc

2.100.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 7cm, Đường kính 6cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn