Chén Sứ Cảnh Đức Pháp Lang Thái Phẩm

3.000.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 5.2cm, Đường kính 7.7cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn