Chén Sứ Cảnh Đức Men Xanh Vạn Hoa

2.300.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 6cm, Đường kính 6cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn