Chén Sứ Cảnh Đức Men Xanh Ngọc

2.200.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 5cm, Đường kính 7.5cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn