Chén Sứ Cảnh Đức Kết Nghĩa Đào Viên

3.800.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 6cm, Đường kính 8.7cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn