Chén Sứ Cảnh Đức Họa Chim Hoa Ngũ Sắc

4.300.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 4.8cm, Đường kính 7cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn