Chén Sứ Cảnh Đức Đạt Ma

1.700.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 6.7cm, Đường kính 8.2cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn