Chén Cảnh Đức Xuân Huyên Hoa Khai

1.900.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 5.2cm, Đường kính 8.5cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn