Chén Cảnh Đức Thụy Tuyết Triệu Phong Niên

2.000.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 5cm, Đường kính 8cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn