Chén Cảnh Đức Sơn Gian Nhân Cô

1.800.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 8cm, Đường kính 7.2cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn